Udruga Iznajmljivača Zadar

Web stranica Udruge Iznajmljivača Zadar je stranica prilagođena jednostavnom dodavanju sadržaja i online pristupnicom za učlanjenje u udrugu. Lokacija prikazanih objekata prikazuje se na google mapama u headeru.